Başkandan

Yeni Ufuklar

Sandığımız 6. Olağan Genel Kurulu’nu, bir şölen çoşkusu içinde icra ettik. Şahsım ve ekibime, yeni bir dönem için daha teveccüh gösteren tüm gönül dostu üyelerimize şükranlarımı bir kez daha ifade etmek isiyorum.
Gerek sandık ve gerekse derneğimizce sunulmakta olan hizmetlerimizin üyelerimiz ve gönül dostlarımız tarafından takdir edilmesi; bir yönü ile bizleri mutlu edip iç huzura kavuştururken, diger yönü ile omuzlarımıza yeni sorumluluklar, görevler yüklemekte ve önümüze yeni hedefler koymaktadır.
 Dernek ve sandık olarak bundan sonrasında yalnızca Devlet Demiryolları bünyesinde çalışan demiryolcular değil, tüm yurt sathında demiryollarına gönül veren dostlara ulaşmak ve hizmetlerimizi yaygınlaştırmak yeni dönemin bizlere yüklediği misyon olacaktır.
Bu misyon ile tüm demiryolu çalışanlarını ve demiryolu gönüllülerini şemsiyesi altında bir araya getiren bir sivil toplum örgütü olabilmek nihai hedefimiz olacaktır.
Dünya değişiyor, ülkemiz değişiyor; ekonomik büyüme ve sıçramalar, enerji alanında fosil yakıtların geleceğinin belirsizliği, iklim değişiklikleri ile ortaya çıkan çevre sorunları ve daha pek çok etken ulaştırma için demiryollarının önemini ve hatta vazgeçilemezliğini ortaya koymaktadır. Bu nedenlerle son yıllarda demiryolları alanında ülkemizde yaşanan değişimleri, yılların ihmalinin telafi edilmesi için atılan adımları büyük bir memnuniyet ile izliyor ve destekliyoruz ve fakat bunların yeterli olmadığını, ve daha büyük adımlar atılması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.
Bizler de demiryolu gönüllüleri ve sevdalıları olarak dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere paralel olarak yükselen demiryollarının ulaştığı her coğrafyaya ulaşmak, her demiryolcu ile gönül köprüleri kurmak ve hizmetlerimizi yaygınlaştırmak durumundayız.

Bu amaçla kuruluşlarımızın hem üye hem de mali yapısını güçlendirmek yeni çalışma döneminde en önemli görevlerimiz olacaktır. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde özellikle üye yapımızın güçlendirilmesinde siz değerli gönül dostlarımızın katkısına olan ihtiyacımız açıktır.

Kuruluşlarımızın mali açıdan daha da güçlenmesi için de, üye aidatı gelirlerinin dışında gelir temin edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yeni dönemde ticari iştiraklerimizin daha yoğun ve aktif bir çaba ile kalıcı yatırımlar yapması çalışmalarımız ivme kazanacaktır. Bu çalışmalar sonucunda iki yönlü bir fayda sağlanmış olacağı açıktır. Ticari anlamda yapacağımız her bir yatırım bir yönü ile üyemiz demiryolcuların küçük katkıları ile elde edilen birikimleri ülke ekonomisine kazandırılmış olacaktır, diğer yönü ile de dernek ve sandığımıza ticari anlamda kazanç sağlamış olacaktır. Böylelikle kuruluşlarımız sadece üye aidatı ile değil ticari gelirleri ile de güç kazanacaktır. Elde edilen gelirler elbetteki gerek hizmet ve gerekse nema olarak üyelerimize geri dönecektir.
Gelişen ve değişen dünyada ve ülkemizde yeni dönem yeni ufuklarla bizlere yeni görevler ve sorumluluklar yüklemekte ve fakat aynı zamanda yeni fırsatları da beraberinde getirmektedir.
Sizlerin destek ve katkıları ile kuruluşlarımızı geleceğe daha bir güven ve güç ile taşıyacağız.

 

                                                                                                                                                           Saygılarımla

 

Tasarım: Ankara Rehberi Yayınlama: Ankara Hosting