Tarihçemiz

1946 yılında, demiryolcunun geleneksel dayanışma ve yardımlaşma duygularını kurumsal bir kimlik altında gerçekleştirmek etmek isteyen demiryolcular tarafından “TCDD Memur ve İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” adı ile kurulmuştur. Kuruluş amacı, birlikten kuvvet doğar ilkesi gereği üyesi olan demiryolcuların küçük katkılarını büyük birikimlere ve yatırımlara dönüştürmek ve üyeleri için zor zamanların güvencesi olabilmektir. Kuruluşu takip eden yıllarda bu amaç doğrultusunda çeşitli ticari kuruluş ve işletmelerde ticari yatırımlar gerçekleştirmiştir. Söz gelimi 1956 yılında kurulan Raybank A.Ş.’ne %29 hisse ile ortak olunmuştur. Yine 1967 yılında Kimsan Rejene Kauçuk San. A.Ş.’ne %20 hisse ile ve 1969 yılında da Kutsan Ambalaj San. A.Ş.’nin ortağı olmuştur.

Ancak zaman içinde, dernek yönetiminde zafiyet ortaya çıkmış, iştirakleri üzerindeki imtiyazlar gerekli sermaye artırımları zamanında yerine getirilemediğinden ötürü kaybedilmiştir.

Dernek uhdesinde 1990’lı yıllarda sandığımız kurulmuştur. Ancak, Sandığın genel kurul toplantıları yapılmadığı için sandık ve dernek münfesih duruma düşmüş, İçişleri Bakanlığı ve Vilayet Makamından yapılan uyarı yazıları dikkate alınmadığı için kapanma noktasına gelmiştir.

1998 yılı dernek ve sandığımız için tarihi dönüm noktası olmuştur. Bu gün de devam eden yönetim ekibi 1998 yılında yapılan genel kurul ile derneğin yönetimini devralmış, münfesih duruma düşen sandığın yeniden faaliyete geçirilmesi için yoğun bir çalışma başlatmıştır. İçişleri Bakanlığı ve Vilayet makamı nezdinde üstün bir gayretle sürdürülen bu çalışmalar neticesinde sandığın mevzuat hükümleri çerçevesinde yeniden faaliyeti temin edilmiştir.

Yönetimdeki bu değişim ile derneğin içine düştüğü durumun vehâmeti de ortaya çıkmıştır: Derneğin bütün varlıkları ve iştiraklerindeki payları elden çıkarılmış, kasasında sadece o günkü rakamla 10 milyon TL (bu gün için 10 bin TL) olan, emekli ödemeleri kaynak olmadığı için yapılamamış ve beklemeye alınmış, ikraz işlemleri neredeyse durma noktasına gelmiştir. Derneğin hizmetlerini yürütebileceği bir gayri menkulü dahi yoktur. Daha vahim olan ise; emekli ödemeleri ve üyelerin ikraz taleplerinin karşılanabilmesi için bankalardan faizli kredi alınmış olmasıdır.

1998 yılından itibaren işbaşına gelen yönetim kurulu, münfesih durumdaki sandığın aktif hale getirilmesinden hemen sonra mali disiplin için yoğun bir çalışma programı ile bir kaç yıl sürecek rehabilitasyon süreci başlatmıştır.

2002-2003 yıllarında mali alanda önemli iyileştirmelerin sağlanmasının ardından sandık bünyesinde hizmet fonları oluşturulmaya başlanmıştır. Bu dönemde, Birikimli Emeklilik, Sosyal Yardım, Yine aynı dönemde dernek ve sandık faaliyetlerinin yürütülebileceği bir gayri menkul ile üyelerinin Ankara’daki konaklama ihtiyacını karşılamaya yönelik misafirhane açılması çalışmaları başlamıştır.

 2006 yılında Ankara Tandoğan semtinde bulunan yıldız apartmanının iki katı derneğin mülkiyetine kazandırılmış ve bir katı hizmet merkezi, diğer katı misafirhane olarak hizmete açılmıştır. 2011 yılında aynı binanın 1 katı daha derneğin mülkiyetine alınarak misafirhanenin kapasitesi artırılmıştır.

 Sosyal yardımlaşma alanında emekli, ölüm ve malûllük ödemeleri yapmakta ve 70 yatak kapasiteli misafirhane hizmeti ile üyelerinin başkentteki konaklama ihtiyacını karşılamaktadır.

Tasarım: Ankara Rehberi Yayınlama: Ankara Hosting