Hizmetlerimiz

   Dernek ve Sandık olarak, üyelerimizin zor zamanlarını paylaşmak ve sıkıntılarını hafifletebilmek amacıyla bir dizi hizmet fonu oluşturulmuştur. Bu fonların oluşturulmasında öncelikli olarak üyelerimizin ihtiyaç duyacağı alanlar belirlenmiş ve bu alanlarda imkanlarımızın en iyi ve verimli olarak kullanılması hedeflenmiştir.

   Hayatın akışı içinde çeşitli nedenlerden dolayı zaman zaman nakit sıkıntısı çeken üyelerimizin böylesi sıkıntılı anlarında yanında olabilmek amacıyla üyelerimize, Genel Kurulumuzun vermiş olduğu yetki ile yönetim kurulumuzun belirlemiş olduğu miktarlar ve ölçüler içerisinde Fon Kullandırma hizmeti sunulmaktadır.

Yaklaşık 10 yıldan bu yana sürdürdüğümüz hizmet fonlarımız:
— Sağlık Fonu; ambulans hizmeti
— Sosyal Yardım Fonu; doğal afet (yangın, deprem, sel vb.) Yardımları

 

Tasarım: Ankara Rehberi Yayınlama: Ankara Hosting